various dotfiles I use in my linux setup
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
James Wheaton 04c28bcbd5 Added bin/cpu, bin/dict, bin/open_mailto.sh 9 yıl önce
.config/uzbl delete finally works in zsh omg 10 yıl önce
.irssi Changes to vimrc and zshrc. Added irssi and bluetile 9 yıl önce
.local/share/uzbl delete finally works in zsh omg 10 yıl önce
.vim Changes to vimrc and zshrc. Added irssi and bluetile 9 yıl önce
.xmonad added .vim; now on xubuntu 9 yıl önce
bin Added bin/cpu, bin/dict, bin/open_mailto.sh 9 yıl önce
.Xdefaults added .vim; now on xubuntu 9 yıl önce
.bashrc fixed fullscreen flash in xmonad :O 11 yıl önce
.bluetilerc Changes to vimrc and zshrc. Added irssi and bluetile 9 yıl önce
.fonts.conf new archlinux setup with xmonad, uzbl, zsh... 11 yıl önce
.vimrc Changes to vimrc and zshrc. Added irssi and bluetile 9 yıl önce
.weatherrc delete finally works in zsh omg 10 yıl önce
.xmobarrc new archlinux setup with xmonad, uzbl, zsh... 11 yıl önce
.zshrc Changes to vimrc and zshrc. Added irssi and bluetile 9 yıl önce