various dotfiles I use in my linux setup
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

.xmobarrc 999B

123456789101112131415161718
 1. Config { font = "xft:Bitstream Vera Sans Mono:pixelsize=12:antialias=true"
 2. , bgColor = "black"
 3. , fgColor = "grey"
 4. , position = TopW L 100
 5. , commands = [ Run Weather "KLAF" ["-t"," <tempF>F","-L","64","-H","77","--normal","green","--high","red","--low","lightblue"] 36000
 6. , Run Network "wlan0" ["-L","0","-H","32","--normal","green","--high","red"] 10
 7. , Run Cpu ["-L","3","-H","50","--normal","green","--high","red"] 10
 8. , Run Memory ["-t","Mem: <usedratio>%"] 10
 9. , Run Swap [] 10
 10. , Run Battery ["-L","50","-H","75","--high","green","--normal","yellow", "--low", "red"] 10
 11. , Run Date "%a %b %_d %l:%M" "date" 10
 12. , Run StdinReader
 13. ]
 14. , sepChar = "%"
 15. , alignSep = "}{"
 16. , template = "%StdinReader% }{ %cpu% | %memory% | %swap% | %wlan0% | %battery% <fc=#ee9a00>%date%</fc> | %KLAF%"
 17. }