9 Коміти (master)
 

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  James Wheaton 04c28bcbd5 Added bin/cpu, bin/dict, bin/open_mailto.sh 8 роки тому
  James Wheaton d9fcf5897b Changes to vimrc and zshrc. Added irssi and bluetile 8 роки тому
  James Wheaton c691d48294 added .vim; now on xubuntu 8 роки тому
  James Wheaton 90f571d458 delete finally works in zsh omg 9 роки тому
  James Wheaton d3d0a69f2d fixed fullscreen flash in xmonad :O 10 роки тому
  James Wheaton dfaad109f6 new archlinux setup with xmonad, uzbl, zsh... 10 роки тому
  uranther 5e5f92a761 fixed grey that was too dark in terminal color cfg 11 роки тому
  uranther 3412c2011d ir_black vim colorscheme 11 роки тому
  uranther 9aeb6cac60 vim, bash, xfce-terminal, uzbl 11 роки тому